Zespół Ludowy "Skrzydlanie"

Zespół Ludowy „Skrzydlanie” powstał w 2017 roku i pomimo krótkiego stażu może poszczycić się już występami podczas wielu uroczystości gminnych takich jak Dożynki, czy Galicyjski Piknik Kolejowy. Brał też udział w przeglądach folklorystycznych takich jak: Limanowska Słaza, Druzbacka w Podegrodziu, Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, Beskidzka Podkówecka oraz „Jesienne Impresje” w Siedlcu,  prezentując dorobek rodzimego folkloru. Podczas ostatniego z wymienionych konkursów Zespół zajął czołowe miejsca w kategorii grup śpiewaczych oraz w kategorii muzyk ludowych.  Zespół urozmaica również szereg wydarzeń sakralno-świeckich na terenie gminy. Założycielem Zespołu jest Mieczysław Biel, a obecnym kierownikiem jest Artur Cudek.