Dziecięcy Zespół Regionalny

Dziecięcy Zespół Regionalny powstał we wrześniu 2016 r. Działa pod patronatem Zespołu Regionalnego „Jurkowianie” a pieczę nad nim sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Na próby uczęszczają dzieci z Dobrej, Jurkowa oraz okolicznych miejscowości. Dzieci na zajęciach mają możliwość rozwijania wiedzy o kulturze własnego regionu, naukę gwary oraz charakterystycznych dla regionu tańców, budują więzi z „małą ojczyzną”, poprzez poznawanie rodzimych tradycji i obyczajów. W zespole utworzyła się też Mała Muzyka „Jurkowianie”, która reprezentując Dziecięcy Zespół Regionalny, zdobyła w 2021 r. III miejsce na przeglądzie folklorystycznym Druzbacka w Podegrodziu oraz III miejsce na festiwalu „Limanowska Słaza”. Zespół obecnie liczy ok. 50 dzieci. Przy występach podgrywa muzyka Zespołu Regionalnego „Jurkowianie”, a okazjonalnie dołącza również grupa dzieci grających na skrzypcach oraz trąbce i klarnetach. Kierownikiem zespołu jest Karolina Czech-Dziadoń.

ZAŁĄCZNIKI