Dobrzańskie Ognisko Muzyczne

Muzyka to odbycie w tafli wody tego, co gra człowiekowi w duszy...

Nauka gry w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym można rozpocząć w dowolnym momencie w miarę wolnych miejsc. Nauka gry prowadzona jest w formie indywidualnych lekcji, których czas dostosowany jest do możliwości percepcyjnych kandydata. Kadra nauczycieli składa się z absolwentów wyższych uczelni muzycznych - zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do podjęcia nauki gry w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym na następujących instrumentach: skrzypce i pianino.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej ogłasza zapisy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2023/2024 do Dobrzańskiego Ogniska Muzycznego. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie GOK-u osobiście lub telefonicznie (18) 333 0 239