Zajęcia z języka angielskiego

Szkoła Języka Angielskiego Be the Best zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Dobra na język angielski. Ze względu na pandemię zajęcia odbywają się w małych 5-8 osobowych grupach. Uczniowie klas młodszych mają możliwość rozwijać wszystkie sprawności językowe, a starsi dodatkowo przygotować się do egzaminu ósmoklasisty poprzez rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Miesięczny koszt zajęć w roku szkolnym 2021/2022 to 60 zł. Dodatkowo uczniowie ponoszą koszty zakupu podręczników kursowych. Istnieje jeszcze możliwość dopisania do niektórych grup – szczegóły tel. 606 765 515.

Zapisy  na nowy rok szkolny od maja. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia w latach poprzednich i chcą kontynuować naukę.

ZAŁĄCZNIKI