Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

"TworzyMy Kulturę w Dobrej"

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „TworzyMy Kulturę w Dobrej” w ramach programu "Dom Kultury+ Edycja 2024 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE". W procesie naboru do Narodowego Centrum Kultury wpłynęły 101 wnioski. W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 60 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna wśród młodzieży z klas 6-8 szkół podstawowych z Gminy Dobra. Następnie zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw oddolnych realizowanych przy współpracy autorów pomysłów z GOK w Dobrej w drugiej połowie roku. Celem projektu jest odkrycie i rozwinięcie potencjału kulturotwórczego, wzbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w działalności kulturalnej oraz integracja i wzmocnienie więzi zarówno instytucji z mieszkańcami, jak również pomiędzy samymi mieszkańcami.