Chór "Lirnik"

Chór Lirnik

 

"Nie śpiewaj tylko głosem i ustami, lecz śpiewaj także sercem..." - słowa św. Augustyna są mottem powstałego w 1994 r. dobrzańskiego chóru mieszanego "Lirnik". Ten czterogłosowy chór założył pan Józef Czech z Dobrej - nauczyciel, organista, kapelmistrz - jednym słowem człowiek muzycznie uzdolniony, pełen werwy i humoru; taki do tańca i do różańca.

Chór od daty założenia do roku 2009 liczył około 30 osób. Trzon stanowiły osoby starsze należące do chóru od samego początku. W późniejszym okresie chórem dyrygował pan Władysław Koza - nauczyciel i miejscowy organista.

W programie chóru "Lirnik" znajdowały się pieśni kościelne, okolicznościowe, oraz ludowe. Chór najczęściej śpiewał podczas mszy św. w Kościele Parafialnym w Dobrej, czasem w innych parafiach (na zaproszenie) w czasie ślubów, pogrzebów, prymicji, podczas uroczystości kościelnych, odpustów itp. Śpiewem swym urozmaicał uroczystości kulturalno-patriotyczne Gminy Dobra. Przez trzy lata brał udział w Przeglądzie Chórów Wiejskich w Kamienicy otrzymując dyplomy i wyróżnienia. Chór "Lirnik" z Dobrej został też zaproszony na prezentację na żywo do radia Dobra Nowina w Tarnowie.

Członkowie chóru przygotowali spektakl muzyczno-teatralny pod nazwą: "Jasełka Rydlowskie", który w okresie Bożego Narodzenia wystawiano pięciokrotnie w sali byłego kina w Dobrej. Zainteresowanie przedstawieniem było ogromne a frekwencja duża. Do tradycji chóru należało przygotowanie, wraz z orkiestrą dętą OSP z Dobrej oraz młodzieżą, corocznego Wieczoru Kolęd w kościelne parafialnym w Dobrej. "Lirnik" brał też udział w spotkaniu opłatkowym dla samotnych i niepełnosprawnych z Gminy Tymbark, przygotowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej i ZHP.

Chórzyści lubili i pracę i zabawę. Swoje osiągnięcia notowali w kronice dokumentując ją zdjęciami, posiadają też kasety wideo, oraz płyty CD z wszystkich występów. Na próby członkowie chóru zbierali się raz w tygodniu, a w razie potrzeby i dwa razy. Próby odbywały się początkowo w małej salce katechetycznej, potem w świetlicy OSP w Dobrej, następnie w sali byłego kina, którą gościnnie udostępniała dla chóru Pani Prezes G. S. "SCh" w Dobrej. W roku 2009 odbył się ostatni występ chóru podczas III Gorczańskich Spotkaniach Chórów w Mszanie Dolnej. Od tego czasu próby chóru zostały zawieszone i nigdy już nie wznowione. Część członków tego chóru postanowiło stworzyć grupę ludowo-folklorystyczną, która przejęła nazwę dawnego zespołu „Ćwilin”, który działał na tym terenie.