Orkiestra Dęta OSP Dobra

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Historia Orkiestry Dętej sięga marca 1968 roku. Założycielem i pierwszym dyrygentem orkiestry był Pan Władysław Koza – miejscowy organista kościelny. Od początku swej działalności brała ona udział w uroczystościach kościelnych, strażackich oraz lokalnych imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Dobra. Późniejszym dyrygentem był Pan Józef Czech – nauczyciel i organista. W tym okresie orkiestra rozpoczęła swoją działalność poza terenem gminy m.in. w Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu – w którym bierze udział do dnia dzisiejszego. Orkiestra chętnie korzysta z różnorakich zaproszeń prezentując swoje umiejętności i nawiązując kontakty z orkiestrami z innych rejonów kraju. Orkiestra zajmuje czołowe miejsca w wielu konkursach i przeglądach, z czego można wyróżnić np. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej. Obecnie orkiestra liczy około 25 członków. Są to ludzie w różnym wieku, począwszy od najmłodszych – uczniów szkoły muzycznej, którzy pod nadzorem starszych kolegów i dyrygenta uczą się trudnej techniki gry zespołowej. Od 2012 roku Kapelmistrzem orkiestry jest Pani Anna Krywoborodenko – nauczyciel muzyki.