KGW Skrzydlna

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlnej działa od ponad 50 lat, zrzesza 21 członkiń.

KGW uczestniczy w lokalnych imprezach okolicznościowych organizowanych przez m. in.: OSP (pikniki), Stowarzyszenie Historii Ziemi Skrzydlańskiej (uroczystości patriotyczne w 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości przygotowując do degustacji potrawy regionalne), kościelnych (wianki, wieńce dożynkowe, palmy), a także w wydarzeniach gminnych, takich jak Dożynki. Biorąc udział w w/w uroczystościach, Koło ma na celu kultywowanie tradycji i przekazywanie dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom.

Członkinie Koła uczestniczą w wielu spotkaniach oraz warsztatach, organizowanych przez GOK w Dobrej, czy Starostwo w Limanowej ( I Kongres KGW pow. limanowskiego).
W czasie wolnym integrują się z mieszkańcami, poprzez organizowanie wspólnych wycieczek do teatru, kina, czy wycieczki krajoznawcze.