Grupa Śpiewacza "Ćwilin"

Grupa Śpiewacza Ćwilin

Grupa „Ćwilin” rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. prezentując w swym repertuarze folklor dobrzański pod wieloma postaciami – tym samym kultywując tradycje istniejącego przed laty ludowego zespołu Ćwilin. Początkowy człon zespołu stanowiły osoby z chóru „Lirnik”, do których przyłączyli się pasjonaci regionu natomiast w późniejszym czasie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra.

Grupa zadebiutowała podczas Jarmarku Dobrzańskiego oraz Dożynek Gminnych zorganizowanych w 2011 roku. Ich twórczość mogli również podziwiać turyści podczas złazu turystycznego na Łopieniu, gdzie zaprezentowali piosenki ludowe oraz uświetnili oprawą muzyczną polową Mszę Św.

Od tej pory można ją spotkać podczas wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminie Dobra – m.in. wspólnym kolędowaniu, Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego, Złazach turystycznych, uroczystościach patriotycznych.

Grupa Ćwilin reprezentowała także Gminę Dobra podczas wyjazdów do gmin ościennych na różnego rodzaju występy i konkursy. Włączała się także w działalność charytatywną.
Bardzo ważnym przeżyciem dla członków zespołu było uświetnienie finału projektu 50+ - Nowy Wiek Kultury, który był organizowany przez Wójta Gminy Tymbark Lecha Nowaka, Wójta Gminy Dobra Benedykta Węgrzyna, oraz aktorów z Teatru Nowego w Krakowie (Annę Polony, Piotra Cyrwusa, oraz kucharzy Roberta Makłowicza i Macieja Nowaka).

Grupa śpiewacza Ćwilin miała okazję reprezentować nasz region również poza granicami kraju. W roku 2013 w wyniku współpracy Gmin Dobra i Dlha ze Słowacji zaprezentowali swoje umiejętności śpiewacze, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez miejscowych.

Obecnie grupa liczy około 20 członków w tym kapela, która składa się ze skrzypiec, akordeonu, saksofonu i basu. Ćwilin spotyka się regularnie na próbach w budynku GOK-u w Dobrej. Grupie przewodzi pani Balbina Judka – wieloletni działacz i pasjonat muzyki, kultury i folkloru.