Odpłatność za żywienie

Stołówki Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej informują, że  od dnia  01.09.2022 r.
koszt jednego posiłku w abonamencie dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Dobra wynosi 9 zł,

koszt wyżywienia w przedszkolach:

całodzienne - 15 zł

śniadanie + obiad - 13,20 zł

obiad + podwieczorek - 10,80 zł

śniadanie - 4,20 zł

obiad - 9 zł

podwieczorek - 1,80 zł

 

Zapisując dziecko do stołówki szkolnej bądź przedszkolnej bardzo prosimy o wypełnienie kart zapisu i dostarczenie ich na kuchnię w szkole/przedszkolu gdzie dziecko uczęszcza /zakładka "dokumenty do pobrania"/.

Kwota za posiłki w miesiącu  grudniu 2022 R  w
szkołach wynosi:

 SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • Szkoła Podstawowa w Dobrej: 15*9=135 ZŁ
 • ZPO Skrzydlna: 16*9= 144 ZŁ
 • ZPO Jurków: 16*9=144 ZŁ
 • Szkoła Podstawowa w Wilczycach: 15*9=135 ZŁ
 • Szkoła Podstawowa w Chyszówkach: 16*9=144 ZŁ
 • Szkoła Filialna w Półrzeczkach : 16*9= 144 ZŁ
 • Szkoła Podstawowa w Stróży: 16*9= 144 ZŁ

 

JEŻELI DZIECKO NIE MA ZGŁOSZONYCH ODPISÓW W POPRZEDNIM OKRESIE ŻYWIENIOWYM /MIESIĄCU/, NALEŻY WPŁACIĆ PEŁNĄ KWOTĘ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA ODPISÓW W POPRZEDNIM OKRESIE, KWOTĘ WPŁATY WYLICZA INTENDENT I POWIADAMIA O JEJ WYSOKOŚCI SMS-em.

 

Kwota za posiłki w miesiącu  grudniu 2022 r. w przedszkolach wynosi:

 • całodzienne wyżywienie: 21*15= 315 zł
 • śniadanie + obiad: 21*13,2=277,20 zł
 • obiad: 21*9=189 zł
 • obiad + podwieczorek: 21*10,8= 226,80 zł

 

Powyższe kwoty dotyczą uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie odpisywali się z obiadów. Pozostali, jak również rodzice dzieci przedszkolnych, otrzymują informację za pośrednictwem SMS z numeru
 

                         790 262 902.

Osoby, korzystające z Programu Osłonowego otrzymują SMS-y od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odpisy z żywienia przyjmowane są pod wyżej wymienionym numerem telefonu (dotyczy wszystkich korzystających z naszych obiadów).
Odpisy najlepiej zgłaszać za pomocą  SMS.
Nieobecności zgłoszone po godzinie 8 rano nie będą uwzględniane, jednak po kontakcie na powyższy numer lub bezpośrednio z pracownikiem danej kuchni obiad można odebrać w jednorazowym opakowaniu płatnym (0,50 zł jedno danie ; 1,00 zł obiad dwudaniowy)    do godz. 11:30.

 

 

Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury:

BS Limanowa o/Dobra 28 88040000 0020 0200 1094 0003

W opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka ; miesiąc za jaki następuje płatność oraz nazwę szkoły.
Przykład : Filip Nowak za 03 SP Wilczyce /Ułatwi nam to pracę i przyspieszy weryfikację zaległości/.