Odpłatność za żywienie

Stołówki Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej informują, że  od dnia  01.01.2023 r.
koszt jednego posiłku w abonamencie dla dzieci w szkołach publicznych na terenie Gminy Dobra wynosi 4,50 zł,

koszt wyżywienia w przedszkolach:

Ceny posiłków dotyczą tylko przedszkoli i szkół publicznych :

całodzienne - 9 zł

śniadanie + obiad - 7,20 zł

obiad + podwieczorek - 6,30 zł

śniadanie - 2,70 zł

obiad - 4,50 zł

podwieczorek - 1,80 zł

 

Zapisując dziecko do stołówki szkolnej bądź przedszkolnej bardzo prosimy o wypełnienie kart zapisu i dostarczenie ich do szkoły bądź przedszkola do którego uczęszcza Państwa dziecko.
Odpłatność za żywienie od miesiąca stycznia 2023 roku będzie naliczana po zakończonym miesiącu.

Nastąpiła zmiana kont do wpłaty za żywienie. Bardzo prosimy o nie wpłacanie pieniędzy na konto Gminnego Ośrodka Kultury. Nowe numery kont otrzymali Państwo wraz z kartą zapisu na obiady / żywienie.

Odpisy w dalszym ciągu prosimy kierować na numer tel 790 262 902
 

                        odpisy żywienia  790 262 902.Nieobecności zgłoszone po godzinie 8 rano nie będą uwzględniane, jednak po kontakcie na powyższy numer lub bezpośrednio z pracownikiem danej kuchni obiad można odebrać w jednorazowym opakowaniu płatnym (1,00 zł jedno danie )   do godz. 11:30.