Odpłatność za żywienie

Stołówki Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej informują, że  od dnia  01.01.2022 r.
koszt jednego posiłku w abonamencie dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Dobra wynosi 7,80 zł,
natomiast koszt całodziennego wyżywienia w Przedszkolach 12,50 zł.

Zapisując dziecko do Stołówki szkolnej bądź przedszkolnej bardzo prosimy o wypełnienie kart zapisu na obiady.

Kwota za posiłki w miesiącu Maju 2022  r. w
szkołach wynosi:

 SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • Szkoła Podstawowa w Dobrej:
 • ZPO Skrzydlna:17 x 7,80=132,60
 • ZPO Jurków: 17 x 7,80=132,60
 • Szkoła Podstawowa w Wilczycach: 17 x 7,80=132,60
 • Szkoła Podstawowa w Chyszówkach: 17 x 7,80=132,60
 • Szkoła Filialna w Półrzeczkach :17 x 7,80=132,60
 • Szkoła Podstawowa w Stróży:17 x 7,80=132,60

 

JEŻELI DZIECKO NIE MA ZGŁOSZONYCH ODPISÓW W POPRZEDNIM OKRESIE ŻYWIENIOWYM /MIESIĄCU/, NALEŻY WPŁACIĆ PEŁNĄ KWOTĘ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA ODPISÓW W POPRZEDNIM OKRESIE, KWOTĘ WPŁATY WYLICZA INTENDENT I POWIADAMIA O JEJ WYSOKOŚCI SMS-em.

 

Kwota za posiłek w miesiącu  Maju 2022 r.  w przedszkolach wynosi:

 • całodzienne wyżywienie  21 dni x 12,50 = 262,50 zł
 • śniadanie + obiad 21 dni x 11,00 = 231 zł
 • obiad 21 dni x 7,80 = 163,80 zł
 • obiad + podwieczorek 21 dni x 9,30 = 195,30 zł

 

Powyższe kwoty dotyczą uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie odpisywali się z obiadów. Pozostali, jak również rodzice dzieci przedszkolnych, otrzymują informację za pośrednictwem SMS z numeru
 

                         790 262 902.

Osoby, korzystające z Programu Osłonowego otrzymują SMS-y od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odpisy z żywienia przyjmowane są pod wyżej wymienionym numerem telefonu (dotyczy wszystkich korzystających z naszych obiadów).
Odpisy najlepiej zgłaszać za pomocą  SMS.
Nieobecności zgłoszone po godzinie 8 rano nie będą uwzględniane, jednak po kontakcie na powyższy numer lub bezpośrednio z pracownikiem danej kuchni obiad można odebrać w jednorazowym opakowaniu płatnym (0,50 zł jedno danie ; 1,00 zł obiad dwudaniowy)    do godz. 11:30.

 

 

Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury:

BS Limanowa o/Dobra 28 88040000 0020 0200 1094 0003

W opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka ; miesiąc za jaki następuje płatność oraz nazwę szkoły.
Przykład : Filip Nowak za 03 SP Wilczyce /Ułatwi nam to pracę i przyspieszy weryfikację zaległości/.