Nowe nr. kont bankowych - płatność za żywienie

STOŁÓWKA SZKOLNA ZPO JURKÓW

91 8804 0000 0020 0200 0420 0085

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA ZPO JURKÓW

26 8804 0000 0020 0200 0420 0091

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA GMINNE PRZEDSZKOLE NR. 1 W DOBREJ

80 8804 0000 0020 0200 0420 0089

STOŁÓWK SZKOLNA SP CHYSZÓWKI

43 8804 0000 0020 0200 0420 0076

STOŁÓWKA SZKOLNA ZPO SKRZYDLNA

37 8804 0000 0020 0200 0420 0087

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA ZPO SKRZYDLNA

69 8804 0000 0020 0200 0420 0093

STOŁÓWK SZKOLNA SP DOBRA

97 8804 0000 0020 0200  0420 0074

STOŁÓWKA SZKOLNA SF W PÓŁRZECZKACH

48 8804 0000 0020 0200 0420 0083

STOŁÓWKA SZKOLNA SP W STRÓŻY

59 8804 0000 0020 0200 0420 0079

STOŁÓWK SZKOLNA SP W WILCZYCACH

05 8804 0000 0020 0200 0420 0081