Mikroprojekt, pt. "TAŃCE, STROJE I INSTRUMENTY PASTERSKIE REGIONU LACHOWSKO- ORAWSKIEGO"

Utworzono dnia 18.12.2017

Zespół Regionalny „Jurkowianie” wraz z zespołami po stronie polskiej: Zespół Regionalny „Szczyrzycanie”,  Zespół Regionalny „Przyszowianie”, Zespół Regionalny „Limanowianie” oraz z zespołami po stronie słowackiej: „Podroháčka foklórna skupina”,  „Trnkári”, „Polhoranka”, „Goral”,  wziął udział w mikroprojekcie realizowanym przez Limanowski Dom Kultury w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie, pt. „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego”. „Jurkowianie” reprezentowali grupę Lachów od Dobrej. W ramach mikroprojektu były zorganizowane kilkugodzinne warsztaty, dzięki którym członkowie naszego zespołu mieli okazję skorzystać z cennych uwag specjalisty w dziedzinie tańców- Pani Lidii Czechowskiej. Zwieńczeniem mikroprojektu była realizacja filmu prezentującego charakterystyczne tańce dla Lachów, jak i Orawian. Kadry do filmu z udziałem naszego zespołu były kręcone między innymi na przełęczy Rydza Śmigłego na Chyszówkach.

7 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie podsumowujące oraz uroczysta premiera w/w filmu, na którym pojawiły się wszystkie zespoły, które przyczyniły się do jego powstania. Po obejrzeniu filmu, nie zabrakło podziękowań, skierowanych w stronę Zespołów regionalnych, jak i poszczególnych osób, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa. Spotkanie zakończyły krótkie prezentacje artystyczne grupy Lachów i Orawian.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://www.ldk.limanowa.pl/108/projekt-interreg