Wyniki "TworzyMy Kulturę w Dobrej"

Wyniki przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach. Osobno zostały skumulowane wyniki z ankiety internetowej oraz osobno wyniki z aplikacji Mentimeter. 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami.

ZAŁĄCZNIKI