Spotkania przygotowawcze

     Na początku kwietnia pracownicy GOK-u uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym prowadzonym przez p. Annę Miodyńską. Celem spotkania było przygotowanie do przeprowadzenia diagnozy wśród młodzieży z terenu gminy Dobra oraz opracowanie planu działania. Na spotkaniu zapoznaliśmy się z narzędzami badawczymi możliwymi do wykorzystania przy badaniu zasobów lokalnych i potrzeb społecznych. Zostały również przedstawione metody rozpoznawania i wspierania inicjatyw lokalnych, wzmacniania kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pobudzania aktywności społecznej.

     W dniu 22.04.2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej odbyło się pierwsze spotkanie z animatorką p. Małgorzatą Wójcik (przydzieloną przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024 - Inicjatywy Lokalne). W spotkaniu uczestniczył cały zespół badawczy: Urszula Palka-Ranosz – Dyrektor GOK oraz pracownicy: Klaudia Szyrszeń, Aleksandra Wilk i Magdalena Skwarczek. Tematyka spotkania związana była z diagnozą potrzeb kulturalnych gminy Dobra, jaką planujemy przeprowadzić w ramach realizacji projektu „TworzyMy Kulturę w Dobrej”.