Raport z diagnozy

Prezentujemy Państwu efekt pierwszej części zadania w ramach projektu "TworzyMy Kulturę w Dobrej", jaką jest niniejszy dokument, czyli raport z diagnozy wraz z rekomendacjami krótko i długofalowymi. Zachęcamy do zapoznania się i życzymy ciekawej lektury.

ZAŁĄCZNIKI