Narzędzia badawcze

Proces badania diagnostycznego został podzielony na następujące etapy, zawierające odrębne narzędzia badawcze:

  • spotkania wprowadzające/ zapoznawcze w sześciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobra (Dobra, Jurków, Chyszówki, Wilczyce, Skrzydlna, Stróża) podczas których wykorzystywano aplikację “mentimeter” oraz doprecyzowywano na bieżąco otrzymywane wyniki poprzez rozmowy z uczniami.
  • na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook) Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej udostępniono elektroniczny kwestionariusz ankietowy stworzony za pomocą Formularzy Google. Ponadto dla osób wolących skorzystać z tradycyjnej formy zostały przygotowane tożsame merytorycznie i metodologicznie kwestionariusze w formie papierowej.
  • spacery badawcze podczas których poznawaliśmy miejsca w której młodzież chętnie spędza czas i próbowaliśmy wspólnie pomyśleć co można by tam zorganizować. Spacery odbyły się w trzech miejscowościach o największym potencjale pomysłowym (Dobra, Wilczyce i Skrzydlna).
  • finalnym punktem badań były dwa spotkania “wydobywcze” w formie warsztatów - jedno z młodzieżą oraz jedno z lokalnymi liderami, którzy chętnie włączyli by się do realizacji działań.