Konkurs plastyczny pt. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka"

Utworzono dnia 12.10.2022

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej realizuje zadanie publiczne pt. ,,Kocham Cię Polsko!”, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, którego realizację w roku 2022 wspiera Powiat Limanowski.

W ramach wyżej wymienionego zadania Stowarzyszenie organizuje konkurs plastyczny pt. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka".

Konkurs o którym mowa skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar powiatu limanowskiego. Tematem prac konkursowych jest Polska - jej przeszłość i teraźniejszość, więź z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne, a także ukazanie symboli narodowych w formie plastycznej.

Na zwycięzców oraz wyróżnionych w konkursie czekają nagrody!

 

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej
Szczawa 17, 34-608 Kamienica
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka".

 

Konkurs trwa do 31 października!

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 09.11.2022 r. o godz. 15:00 w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej. Na rozstrzygniecie konkursu zostaną zaproszeni zwycięzcy oraz wyróżnieni uczestnicy biorący udział w konkursie, o czym poinformuje za pośrednictwem rozmowy telefonicznej Organizator konkursu.

 

Więcej informacji  na temat konkursu znajduje się w REGULAMINIE.

Bieżące informacje na temat realizowanego zadania znajdują się na profilu Facebook.