Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności.

Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Kultury  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gok.gminadobra.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Ośrodek Kultury
Dobra 490
34-642 Dobra
www.gok.gminadobra.pl
 
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Strona posiada następujące ułatwienia:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • stronę można przeglądać na urządzeniach mobilnych (pionowo i poziomo)
Data sporządzenia deklaracji
Deklaracje sporządzono dnia: 2021.03.25
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej z wykorzystaniem części podstawowej listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: gokwdobrej@gmail.com
Telefon: 183330239
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
 

Lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej znajduje się  na parterze   budynku nr. 490 w Dobrej. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy dodatkowych drzwiach wejściowych do budynku bezpośrednio z parkingu. Do budynku GOK jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Lokal GOK spełnia  minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5